עברית

פרופ׳ יצחק חן

החוג להיסטוריה, האוניברסיטה העברית בירושלים

ראש המכון הישראלי ללימודים מתקדמים.

 

אני עוסק בהיסטוריה של מערב אירופה ואגן הים התיכון בשלהי העת העתיקה ובראשית ימי הביניים. תחומי התמחותי הם היסטוריה חברתית, תרבותית ואינטלקטואלית של הממלכות הברבריות בימי הביניים המוקדמים; ליטורגיה נוצרית במערב הלטיני; פליאוגרפיה וקודיקולוגיה של כתבי יד לטינים מימי הביניים המוקדמים.  

הייתי חבר במכון ההולנדי ללימודים מתקדמים (NIAS), במכון ללימודים מתקדמים שבפרינסטון (IAS), ובמכון הישראלי ללימודים מתקדמים (IIAS). כמו כן אני עמית (Life Member) ב-Clare Hall שבאוניברסיטת קיימברידג׳, ו-Corresponding Fellow of the Medieval Academy of America.

 

פרסומים בעברית (רשימה חלקית):

1000     Nashim     Reshita     ChM     89     Ora     118     white     white     white